Liên hệ với Kia Trường Chinh
: 0385357933
: 38 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú